Vilka är vi

Stabenfeldt har i över 30 år gett 100 000-tals barn glädje och motivation till läsning och lärande. Allt med hjälp av deras intressen genom Penny & Friends, GIRL:IT och Kickerz. Som förälder kan du känna dig trygg i att vi har satt ihop en box som passar ditt barns intresse och ålder.

Våra redaktörer har mångårig erfarenhet att jobba med tidningar till barn och barnlitteratur. Alla våra produkter är noga utvalda och kvalitetssäkrade.

Varför är det viktigt att motivera ditt barn till läsande och lärande?

Om ditt barn läser regelbundet ökar barnets ordförråd, vilket gör att skolarbetet kommer att bli lättare. En vuxen person behöver kunna minst 50 000 ord i det dagliga livet, enligt professorerna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg. Barn som börjar i lågstadiet kan i
genomsnitt 7 000 ord.

Om man inte regelbundet läser eller lyssnar på texter så har man som 17-åring enbart ca 15 000–17 000 ord i sitt ordförråd! Om man däremot läser böcker, tidningsartiklar eller andra texter så ökar ordförrådet till minst 50 000 ord.

Detta ökar möjligheterna i det vuxna livet. Förutom att barnet utvecklas och lär sig mer, så ökar ofta även barnets självförtroende i takt med ökat ordförråd.

Stabenfeldt har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och är en del av Cydonia Development.