Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Varför hästböcker fortsätter att vara så populära hos barn

När jag växte upp var jag och min syster heltokiga i alla de klassiska hästböckerna: Misty of Chincoteague, King of the Wind, Black Beauty (Vackra Svarten), Black Stallion (Svarta hingsten), My Little Pony. Så när jag satte mig ner för att skriva min bok #HÄSTTJEJEN för tweens tänkte jag självklart tillbaka på de ikoniska böckerna. Hur kommer det sig att de är så älskade av flera generationer läsare världen över?

Efter en del funderande kom jag fram till två svar.

För det första är hästar majestätiska varelser, som symboliserar barndomens renhjärtade och kärleksfyllda glädjeämnen – men samtidigt vuxenvärldens styrka och frihet. När du blir förälskad i hästar kan du galoppera fram och tillbaka mellan båda världarna. Hur magiskt är inte det?

För det andra brukar de flesta klassiska berättelserna om hästar handla om en ung person, som på något sätt lyckas rädda, tämja eller läka en häst – men hon gör det genom att använda försiktig listighet och med ett oerhört stort hjärta, snarare än genom grymhet eller råstyrka. Det är en värdefull lektion i ledarskap! Hästböcker lär oss att vi inte nödvändigtvis behöver vara den största eller den tuffaste för att lyckas – vi kan vara den smartaste, den finurligaste eller den mest omtänksamma. Jag tror det är därför som berättelser om hästar är bestående – och ofta fungerar som ett hjärtslag som sammanlänkar generationer och kulturer.

Min bok, #HÄSTTJEJEN, är förstås inspirerad av de klassiska berättelserna. Men jag ville också lägga till ett busigt sinne för humor och många pinsamma, ångestfyllda ögonblick för att balansera allt allvar. Jag är stolt över att ha skrivit en rolig bok för tjejer. Jag tror att humor, och då särskilt självironi, kan vara ett oerhört viktigt verktyg för kvinnor i alla åldrar.

Boken är berättad med en modern röst med gott om de problem som den moderna #hästtjejen har – till exempel de snobbiga ungdomarna som Wills träffar i stallet när hennes föräldrar äntligen låter henne börja ta ridlektioner och hon inte har råd med en egen häst. Boken är definitivt en hyllning till de tidlösa klassikerna. Men jag hoppas också att den ger ett nytt och fräscht synsätt, som får gensvar hos tweens, tonåringar och hästälskare i alla åldrar!

Boken är i slutändan en berättelse om vänskap, systrar och hästar – och alla utmaningar och all den otyglade glädje som följer dessa i spåren.

Den viktigaste lärdomen i boken är att ifall du känner dig bortkommen, vilse eller som att du aldrig kommer att passa in, så var säker på att du en dag kommer att hitta den där magiska platsen, där du känner att du hör hemma. Där alla tar emot dig och din inre #hästtjej med öppna armar. I boken beskriver jag det som att hitta sin ”för-alltid-flock”. Jag hoppas att unga läsare fortsätter leta tills de hittar sin egen för-alltid-flock. Och om de inte hittar den hoppas jag att de skapar sin egen!

 

CARRIE SEIM

 

Foto: Laura Barisonzi

 

Why horse books remain so popular with kids

BY CARRIE SEIM

Growing up, my sister and I were absolutely obsessed with all the classic horse books: Misty of Chincoteague, King of the Wind, Black Beauty, Black Stallion, My Little Pony. So naturally, when I sat down to write my HORSE GIRL novel for tweens, I thought back on those iconic books. Why are they so beloved by generation of readers around the globe?

After some soul searching, I came up with two answers.

First of all, horses are majestic creatures that symbolize the pure-hearted, tender comforts of childhood — but also the power and freedoms of adulthood. When you fall in love with horses, you get to gallop back and forth between both worlds. How magical is that??

Secondly, most classic horse stories feature a young person who’s somehow able to save or tame or heal a horse — but she does it using gentle savvy and a giant heart rather than cruelty or brute strength. What a powerful lesson in leadership! Horse books teach us that we don’t necessarily have to be the biggest or the toughest to succeed — we can be the smartest or the cleverest or the most empathetic. I think that’s why horse tales endure — and why they often act as a heartbeat connecting generations and cultures.

My book, HORSE GIRL, was of course inspired by those classic stories. But I wanted to add an irreverent sense of humor and plenty of awkward, angsty moments to balance out the earnestness. I’m proud to have written a funny book for girls. I think humor, especially the self-depricating kind, can be such a powerful tool for women of all ages.

The story is told in a modern voice with plenty of modern #horsegirl problems — including the snobby kids Wills encounters at the stable when her parents finally allow her to enroll in riding lessons and she can’t afford her own horse. The book is definitely an homage to those timeless tomes in the Horse Girl canon. But I hope its fresh approach will resonate with tweens, teens and horse lovers of all ages!

The book is ultimately a story about friendship and sisters and horses — and all of the perils and unbridled joy that come with each.

The most important lesson in the book is that if you’re feeling awkward or lost or like you’ll never fit in, trust that someday you will find that magical place where you do. Where everyone will embrace you and your inner #horsegirl. In the book, I describe the feeling as finding your “forever herd.” I hope young readers will keep searching until they find their own forever herd. And if they don’t find it, I hope they’ll create it for themselves!

 

 

2021.06.03

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Bruker du også å ta ferie fra høytlesningen?

Ingen bindningstid
Hoppa enkelt över en box
Läsglädje till över 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 29:- inkl. frakt.

Penny & Friends ger 100% häst- och läsglädje!

GIRL:IT ger 100% girl power och läsglädje!

Kickerz ger 100% fotbolls- och läsglädje!