Serier – en genväg till mer avancerad läsning

Har du ett barn som envist håller sig borta från böcker, men älskar att läsa serier? Det kan vara minst lika bra! Forskning visar att serier är riktigt bra för att inspirera barns läsglädje, och det gäller speciellt de barn som lider av lässvårigheter. Att läsa serier ger barn självförtroendet att gå vidare till mer avancerade texter, och förbättrar även ordförrådet.

Faktum är att en studie visat att några av de mest populära seriemagasinen har ett lika utvecklat ordförråd som barnböcker och läroböcker som är ämnade för barn i samma ålder som magasinens målgrupp. Meningslängden i skönlitterära barnböcker är bara marginellt längre, och forskarna anser därför att seriemagasin skulle kunna användas i pedagogisk undervisning.

Och dessutom sker inte läsandet av serietidningar på bekostnad av bokläsandet, enligt en amerikansk studie, gjord på sjundeklassare. Som en bonus verkar det som att svåra ord blir lättare att lära in när barnet samtidigt ser en bild, och språket blir lättare att förstå när det uppfattas i en visuell kontext.

Det är alltså inget sammanträffande att våra prenumerationsboxar innehåller en blandning av material som ska uppmuntra till just läsglädje. Böcker, tidningar, och vissa av dem med tecknade serier, erbjuder många olika format och möjligheter att möta olika läsbehov.

5 skäl till att ditt barn ska läsa serier

  1. Bilderna gör att barn enklare kan förhålla sig till människor som skiljer sig från dem, och därmed utvecklar deras empati.
  2. Det ger barn möjlighet att läsa och förstå svårare texter än vad de gör i böcker, tack vare kombinationen av ord och bild.
  3. Med de mer avancerade texterna ges ett annars lässvagt barn möjligheten att uppleva mer komplexa frågeställningar och ämnen
  4. Serier bygger förståelse och kritiskt tänkande. Bearbetning av bild och text samtidigt leder till ett bättre inlärande, och när barnet gör det utvecklas även det kritiska tänkandet när de ska dra slutsatser av handlingen.
  5. Det är de flestas favorit! Det finns en myt om att det bara är pojkar och de mer lässvaga barnen som vill läsa serier, men faktum är att båda könen och oavsett läsnivå förederar serieformatet.

 

Källor:
https://serieriundervisningen.se/forskning/
https://gullislastips.weebly.com/lasaktiviteter/oka-laslusten-med-serier

 

2020.06.26

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindningstid
Hoppa enkelt över en box
Läsglädje till över 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 29:- inkl. frakt.

Penny & Friends ger 100% häst- och läsglädje!

GIRL:IT ger 100% girl power och läsglädje!

Kickerz ger 100% fotbolls- och läsglädje!