Så påverkas ditt barn av den minskade läsningen

Läsning bland barn har under de senaste åren minskat i alla åldersgrupper, och man behöver inte vara expert för att räkna ut vad det beror på.

Kanske känner du själv igen att det har blivit svårare att sätta sig ner och försvinna in i en god bok, eftersom det finns så mycket annan information att hämta överallt, lättillgängligt i olika sorters skärmar? Och det är väl inte så farligt att barnen slukar färre böcker – de har ju trots allt fått en utmärkt förmåga att uppfatta korta meddelanden och emojis tack vare skärmarna? Tyvärr krävs det mer text än så för att det ska vara språkutvecklande för barnet. Den minskande läsningen påverkar barnens koncentrationsförmåga negativt, vilket leder till att inlärningen i skolan blir svårare.

Längre texter lär oss att tänka snabbare

Hjärnforskning visar att läsning av längre texter gör att vi lär oss tänka snabbare och dessutom blir mer analytiska. Därför gör läsningen inte bara nytta på svensklektionen – den påverkar faktiskt skolans alla timmar. I en skola i Lund testade man att inleda varje lektion med en individuell lässtund, resultatet gav eleverna bättre ordförråd men också en bättre koncentrationsförmåga under hela skoldagen. Att minskad läsning hänger ihop med sämre matteresultat är alltså ingen myt.

Läsningen hemma minst lika viktig

Ansvaret att främja läsningen hos barn och unga ligger inte bara hos skolan, lika viktigt är det att hemmiljön inspirerar. Det första steget för att få sitt barn att greppa en bok är att läsa själv, eller läsa högt tillsammans. När man som vuxen intresserar sig för böcker, förmedlas intresset till barnet. Även om ditt barn lärt sig läsa på själv är det fortfarande en god idé att läsa högt tillsammans, eftersom läsningen då blir förknippad med en mysig och social stund.

Böcker påverkar hjärnan

Att ditt barn gör läsning till en daglig vana har fler fördelar än att koncentrationsförmågan blir bättre. I en studie visades det att läsning i tidig ålder gav bättre minne senare i livet. Förmågan till abstrakt tänkande, beslutsfattande och förmågan till kritiskt tänkande förbättras också. Läsning av skönlitteratur utvecklar också barnens empatiska förmåga, och presenterar nya perspektiv och miljöer.

 

 

Källor:
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skane/elever-far-battre-fokus-med-en-kvarts-lasning_704986.html
https://lukukeskus.fi/sv/fem-fakta-om-barns-och-ungdomars-lasning/
https://www.svd.se/att-lara-sig-lasa-forandrar-hjarnan
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/januari/romaner-hjalper-studenter-att-utveckla-sin-empati

			

2020.03.24

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Checka in våra olika boxar! Första boxen 59:- inkl. frakt.

Penny & Friends ger 100% häst- och läsglädje!

GIRL:IT ger 100% girl power och läsglädje!

Kickerz ger 100% fotbolls- och läsglädje!