Stabenfeldt har i över 30 år gett barn glädje och motivation till läsning. Allt med hjälp av deras egna stora intressen. Vi erbjuder idag tre olika prenumerationsboxar: Penny & Friends, GIRL:IT och Kickerz. Våra redaktörer har mångårig erfarenhet att jobba med tidningar och barnlitteratur till barn. Alla våra produkter är noga utvalda och kvalitetssäkrade.

Att väcka läslust och hålla den vid liv är otroligt värdefullt för barnens utveckling.

Varför är läsning viktigt?

Professorerna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg menar att en vuxen person behöver minst 50 000 ord i det dagliga livet.
Barn som börjar i lågstadiet kan i genomsnitt 7 000 ord.
Om man inte regelbundet läser eller lyssnar på texter så har man som 17-åring mellan 15 000–17 000 ord i sitt ordförråd.
Om man däremot läser böcker (eller lyssnar på), tidningsartiklar eller andra texter så ökar ordförrådet till minst 50 000 ord vilket avsevärt ökar möjligheterna i det vuxna livet.

Varför är läsning viktigt för skolresultatet?

Det finns enligt undersökningar ett samband mellan läsning och skolresultaten.
Läsning fungerar språkutvecklande och bygger upp ordförrådet. Det gör att läsförmågan ökar. Det gäller även för läsning av ämnestexter i skolan, vilket gör det lättare att förstå innehållet. Detta kan indirekt ge bättre skolresultat.

Stabenfeldt har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och är en del av Cydonia Development.

 

X