Stabenfeldt har i över 30 år motiverat 100 000-tals tjejer och killar att utveckla deras läsintresse, kreativitet, nyfikenhet och kunskap genom GIRL:IT, Penny & Friends och Kickerz.

Att väcka läslust och hålla den vid liv är otroligt värdefullt för barnens utveckling. Flera undersökningar visar på samband mellan läsning, läsförståelse och skolresultat. Vi jobbar med forskare för att säkerställa att boxarna inte bara skänker glädje, utan också motiverar till ökad läsning och läsförståelse.

Innehållet i din box är utformat och kvalitetssäkrat av pedagoger och författare, redaktör och designer. Vi genomför också kontinuerligt fokusgrupper med barn och föräldrar, för att få snabb återkoppling på våra boxar. I olika kanaler hör barnen av sig till oss med önskemål om innehåll i kommande boxar.

Våra redaktörer har mångårig erfarenhet att jobba med barnlitteratur och tidningar till barn. De brinner för att varje ny box ska vara en fantastisk upplevelse för ditt barn.

Allt för att du som förälder ska få en unik läsresa till ditt barn, bekvämt levererat direkt hem i brevlådan.

 

Varför är läsning viktigt?

Professorerna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg menar att en vuxen person behöver minst 50.000 ord i det dagliga livet. 

Barn som börjar i lågstadiet kan i genomsnitt 7.000 ord.

Om man inte regelbundet läser eller lyssnar på texter så har man som 17-åring mellan 15.000-17.000 ord i sitt ordförråd.

Om man däremot läser böcker (eller lyssnar på) tidningsartiklar eller andra texter så ökar ordförrådet till minst 50.000 ord vilket avsevärt ökar möjligheterna i det vuxna livet.

 

Varför är läsning viktigt för skolresultatet?

Det finns enligt undersökningar ett samband mellan läsning och skolresultaten.

Läsning fungerar språkutvecklande och bygger upp ordförrådet. Det gör att läsförmågan ökar. Det gäller även för läsning av ämnestexter i skolan, vilket gör det lättare att förstå innehållet. Detta kan indirekt ge bättre skolresultat. 

Vi på Stabenfeldt är därför väldigt stolta över att våra produkter kan bidra till ökad läslust och läsglädje.

Stabenfeldt har funnits i 30 år och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och är en del av Cydonia Development.

 

X