Motion och goda skolresultat hänger ihop

Visste du att fotboll, dans och ridning kan vara lika mycket hjärngympa som schack, sudoku och huvudräkning?
Idag är det många skolor som arbetar för att få in mer rörelse under skoldagen. Målet? Att få piggare och sundare elever såklart! Det är ingen hemlighet att barn och unga mår bra av att röra på sig. Men det som kanske inte är lika självklart, är att motionen också ger en effekt på studierna.

Pojkar höjde sina betyg med mer motion
I Bunkefloprojektet följde man elever i nio år och studerade sambandet med rörelse och skolprestationer. Det visade sig att de pojkar som hade daglig fysisk aktivitet i grundskolan fick ett högre slutbetyg, än de pojkar som bara hade fysisk aktivitet 1-2 gånger i veckan. För flickorna var det däremot ingen skillnad. Varför det inte gav någon effekt där, tror man berodde på att flickorna i studien redan hade höga betyg och att utrymmet för förbättring var liten, medan det fanns stort utrymme för pojkarna att förbättras.

Motion gör gott för alla
Oavsett könstillhörighet eller ålder så är motion bra för alla! Det hjälper dig att sova bättre, du blir piggare och såklart starkare. Träning minskar stress, reglerar blodsockret och blodtrycket i rätt riktning samt minskar risken för sjukdomar som demens, depression, bröst- och tjocktarmscancer. Låter det för bra för att vara sant? Då har vi inte gått igenom alla positiva effekter motion har för hjärnan!

Positiva effekter på hjärnan
Fysisk aktivitet förbättrar kognitiva funktioner som minnet och inlärningen. Man tror att det kan hänga ihop därför att blodcirkulationen till hjärnan ökar vid rörelse, och därför förbättras nervkopplingarna och antalet nervceller ökas i hjärnan. Dessa effekter kan i sin tur påverka uppmärksamheten och man får lättare att lära sig saker.

Glädjen kommer på köpet
Motion gör också gott för det psykiska måendet – du kan bli mer motiverad, få ett bättre självförtroende och öka din sociala kompetens. Direkt efter du rört på dig kan du känna dig gladare, tack vare att signalsubstanserna dopamin och serotonin frigörs – samma ämnen som motverkar depression. Endorfiner frigörs också, vilket medför att du känner dig nöjdare och piggare.

Motivera barnet till träning
Det finns alltså många anledningar till varför du bör motivera ditt barn att ha en aktiv livsstil med mycket rörelse. Den fysiska aktiviteten främjar inte bara barnets lärandeprocess, motionen gör också att barnet känner sig nöjdare och tryggare med sig själv, vilket förhoppningsvis också leder till att skolan känns roligare!

Med det sagt – går det trögt med läsandet hemma? Då kanske lite fysisk aktivitet innan lässtunden kan göra susen!

 

Källor:
https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/01/Daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/rorelse-ar-livsviktigt/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/mer-rorelse-i-skolan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/skolbarns-halsovanor/fysisk-aktivitet/

2020.05.04

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindningstid
Hoppa enkelt över en box
Läsglädje till över 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 29:- inkl. frakt.

Penny & Friends ger 100% häst- och läsglädje!

GIRL:IT ger 100% girl power och läsglädje!

Kickerz ger 100% fotbolls- och läsglädje!