Läsning kan motverka “social jetlag”

Dagens barn och ungdomar umgås i allt större utsträckning digitalt, såväl dag- som nattetid. Men det har också sitt pris när skärmarna bidrar till vad forskarna kallar för “social jetlag”.

Mobiltelefoner, datorer och paddor finns överallt idag och den tekniska utvecklingen är såklart mest av godo. Möjligheterna är enorma, men de för också med sig några utmaningar.

Vi menar: räck upp handen den som tycker sig ha full kontroll över sin dagliga skärmtid? Exakt, det är svårt att hitta den digitala balansen i vardagen, och särskilt så om man är minderårig.

 

Jetlag ger försämrat mående

Forskare vid Lunds universitet har, över tid, undersökt hur skärmtiden påverkar ungdomarna och deras sömn. Man har bland annat sett att den ökar överlag, i synnerhet under helgerna, och att många låter mobilen ligga intill sängen för “inget ska missas”.

Begreppet social jetlag syftar till att dygnet förskjuts två timmar eller mer, vilket stämde in på 54 procent av de högstadieungdomar som ingick i studien. Man kunde också påvisa att de barn och unga som sover mindre än åtta timmar per natt upplever ett försämrat mående, samt att de är tröttare i skolan, får sämre betyg och har lättare att bli överviktiga.

 

Läsning som lösning

En annan studie från Högskolan Kristianstad visar att många barn upplever olika former av stress, vilket naturligtvis går att hantera på olika sätt. Ett är genom läsning.

Forskning ger nämligen belägg för att barn som läser regelbundet på fritiden inte bara utvecklas snabbare på ett känslomässigt plan, utan också får högre självkänsla och motståndsförmåga när de drabbas av tuffa situationer. På så sätt är de mer kapabla att hantera stress och har mer sällan sömnsvårigheter.

Att lägga bort skärmen och ta fram en bok eller ett magasin skulle med andra ord kunna bidra till ett ökat välmående i det avseendet, samtidigt som det minskar risken för social jetlag. Kanske värt ett försök hemma hos er?

 

Källor:

https://www.forskning.se/2020/05/05/barn-och-unga-blir-socialt-jetlaggade-av-nattlig-skarmaktivitet/

https://www.forskning.se/2020/06/25/stresstudie-pa-skolbarn-alla-skulle-ma-bra-av-att-varva-ner/

https://readingagency.org.uk/about/impact/002-reading-facts-1/

2020.10.07

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindningstid
Hoppa enkelt över en box
Läsglädje till över 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 29:- inkl. frakt.

Penny & Friends ger 100% häst- och läsglädje!

GIRL:IT ger 100% girl power och läsglädje!

Kickerz ger 100% fotbolls- och läsglädje!