Läsning bidrar till bättre skolresultat

Att väcka läslust och hålla den vid liv är otroligt värdefullt för barnens utveckling. Flera undersökningar visar på samband mellan läsning, läsförståelse och skolresultat.

Läsning bidrar till bättre skolresultat

Det finns enligt undersökningar ett samband mellan läsning och skolresultaten. Läsning fungerar språkutvecklande och bygger upp ordförrådet. Det gör att läsförmågan ökar. Det gäller även för läsning av ämnestexter i skolan, vilket gör det lättare att förstå innehållet. Detta kan indirekt ge bättre skolresultat.

Professorerna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg menar att en vuxen person behöver minst 50.000 ord i det dagliga livet. Barn som börjar i lågstadiet kan i genomsnitt 7.000 ord.

Om man inte regelbundet läser eller lyssnar på texter så har man som 17-åring mellan 15.000-17.000 ord i sitt ordförråd. Om man däremot läser böcker (eller lyssnar på) tidningsartiklar eller andra texter så ökar ordförrådet till minst 50.000 ord vilket avsevärt ökar möjligheterna i det vuxna livet.

Vi på Stabenfeldt är därför väldigt stolta över att våra produkter kan bidra till ökad läslust och läsglädje.

2019.09.12