Behandling av personuppgifter

Stabenfeldt AB (nedan ”Stabenfeldt”) marknadsför bland annat klubbarna Penny & Friends, GIRL:IT och Kickerz. Här finns komplett och uppdaterad information om behandlingen av personuppgifter inom Stabenfeldts klubbar. För vissa tjänster och produkter kan det finnas särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Information om detta anges i så fall i samband med att tjänsten eller produkten tillhandahålls.

Stabenfeldts behandling av personuppgifter kan förändras över tiden. Även om vi informerar om större ändringar, så rekommenderas regelbundna besök på stabenfeldt.se/integritetspolicy för aktuell version.

Med ”medlem” menas fortsättningsvis de barn som är medlemmar i våra klubbar. Med ”kunder” avses målsmän till medlemmarna och med ”användare” en medlem som besöker våra klubbsidor alternativt en målsman, varvid den senare anges som ”registerad användare”. Med ”besökare” ska förstås de som besöker våra klubbsidor utan någon föregående registrering.

Behandling av personuppgifter
I samband med att en kund lämnar personuppgifter, t.ex. vid registrering, beställning eller köp, ska kunden ges information om Stabenfeldts personuppgiftsbehandling och lämna sitt samtycke till denna.

Stabenfeldt för register över kunder och användare som har köpt eller annars registrerat sig hos Stabenfeldt. Dessa register innehåller olika personuppgifter, t.ex. namn, födelsedata för vissa användare, postadress, telefonnummer, e-post- adresser, uppgifter om leverans, betalning och inköp, profilering samt uppgifter baserade på användning av våra digitala tjänster. Uppgifterna används för att hantera kund- och användarrelationen, t.ex. vid fakturering samt för leverans av produkter och tjänster. Uppgifterna kan också ligga till grund för att Stabenfeldt, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden på bästa sätt. Uppgifterna analyseras och behandlas inför kontakter med våra kunder och registrerade användare.

Stabenfeldts kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, e-post, telefon och sms samt andra kanaler. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till Stabenfeldts utvalda samarbetspartners. Information om medlemmar används aldrig för nämnda syften.

Alla kunder och registrerade användare har rätt att skriftligen och utan kostnad återkalla ett lämnat samtycke samt begära ett registerutdrag avseende behandlingen av personuppgifterna eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga personuppgifter. Genom att kontakta kundtjänst kan uppgifterna även spärras mot viss typ av användning.

Personuppgifterna sparas och används, i enlighet med vad som anges ovan, under sådan tid som Stabenfeldt har en pågående kund- eller användarrelation eller, vid ett lämnat samtycke, tills dess att samtycket återkallats. Stabenfeldt kan även vara skyldigt att behålla uppgifterna enligt lag.

Användning av Cookies
En cookie är en liten textfil som vissa webbplatser placerar på din enhet, såsom exempelvis en dator eller mobiltelefon. Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Se länkarna för mer information för Internet ExplorerFirefox (förhindra cookies)Firefox (ta bort cookies)Google Chrome och Safari.

Cookies på våra klubbsidor
Stabenfeldt tar personlig integritet på stort allvar, särskilt när det gäller våra medlemmar. På våra klubbsidor används därför cookies endast för att anpassa användarupplevelsen och för att analysera trafik på sidorna. Vi delar inte personligt identifierbar information om våra medlemmar med externa parter. Våra kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies vid användning av våra hemsidor.

Cookies på våra kampanjsidor m.m.
På våra kampanjsidor, webbshoppar och andra sidor där vi tar del av våra kunders, registrerade användare och besökares intressen för våra produkter, används cookies för att anpassa innehåll och annonsering, för att tillhandahålla funktioner inom sociala medier samt för att analysera trafik. Eventuell användning av sådana cookies framgår i så fall tydligt på den aktuella hemsidan. Vi delar information om sådan användning av dessa sidor endast med betrodda sociala media-, annons- och analyspartners.

Vi och våra annonspartners använder cookies för att anpassa annonsering och visa relevanta annonser för de som tidigare har visat intresse för våra produkter. Vi använder Googles olika funktioner för bl.a. anpassad annonsering. Du kan välja bort Googles annonseringsfunktioner och andra Google Analytics-funktioner med Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Vi använder även vissa av Facebooks annonseringsfunktioner. Du kan ändra hur Facebook använder information baserad på dina aktiviteter på webbsidor eller appar utanför Facebook i annonseringssyfte i Facebooks Annonsinställningar.

Samlarkort-appar
I villkoren nedan avser ”appen” en av Stabenfeldts samlarkort-appar Penny & Friends 100 HORSES och Kickerz Football Cards, ”vi” Stabenfeldt AB, ”användaren” slutanvändaren av appen och ”enhet” den mobiltelefon, surfplatta eller liknande teknologi där appen installerats. Nedan förklarar vi innebörd och syfte för appens insamling av persondata, de appbehörigheter som är nödvändiga för appens funktioner samt hur användaren kan begränsa appens behörigheter.

Appbehörigheter och lagring av persondata
Appen lagrar användarens samtycke till appbehörigheter för appen. Genom att lämna samtycke tillåter användaren följande behörigheter:

Appbehörighet för användande av kamera
Enhetens kamera kan användas av appen. Åtkomst till kameran kan innebära möjlighet att ta bilder och spela in video.

Syfte: Appen använder kameran för att scanna in tryckta koder. Appen använder endast kameran när användaren explicit aktiverar scannings-funktionen. Ingen bild- eller videodata skickas från enheten till våra system eller någon tredjepart.

Appbehörighet för lagring av data
Filer eller data som har lagrats på enheten kan användas av appen. Åtkomst till foton/media/filer kan innebära möjlighet att läsa innehåll på USB-enheten (exempel: SD-kort), ändra eller ta bort innehåll på USB-enheten, formatera extern lagringsenhet, ansluta eller ta bort extern lagringsenhet.

Syfte: Grafik, text och andra filer som är nödvändiga för att appen ska fungera lagras, skrivs till och läses från enheten. Inga foton/media/filer skickas från enheten till våra system eller någon tredjepart.

Appbehörighet för nätverkskommunikation
Appen får tillgång till information om enhetens Wi-Fi-anslutning, till exempel Wi-Fi-nätverkets aktiveringsstatus och namnen på anslutna enheter. Tillgången till information om Wi-Fi-anslutningen kan omfatta möjligheten att visa Wi-Fi-anslutningar.

Syfte: Vissa av appens funktioner kräver internetåtkomst. Ingen information om enhetens Wi-Fi-anslutning skickas från enheten till våra system eller någon tredjepart.

Appbehörighet för mobildata
Appen kan använda inställningar som styr användarens mobildataanslutning och eventuellt data som användaren tar emot.

Syfte: Vissa av appens funktioner kräver internetåtkomst. Ingen information om inställningar som styr användarens mobildataanslutning skickas från enheten till våra system eller någon tredjepart.

Appbehörighet till enhets-id
Appen har åtkomst till enhetens id och samtalsinformation. Enhets-id och samtalsinformation kan omfatta tillgång till mobilens status och identitet.

Syfte: Appen använder enhetens id när användaren tar emot eller ger bort digitala samlarkort. Enhetens id delas aldrig med någon annan användare eller tredjepart.

Begränsa appbehörigheter
Användaren kan välja att begränsa appens behörigheter på enheten. Detta kan medföra att vissa funktioner i appen delvis eller helt slutar att fungera.

iOS – Styrning av appens behörighet i iOS görs under Inställningar > appens namn

Android – Styra appbehörigheter i Android 6.0 eller senare: https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=sv&ref_topic=6046245

Styra appbehörigheter i Android 5.9 eller tidigare: https://support.google.com/googleplay/answer/6014972?hl=sv&ref_topic=6046245