Högläsningens 7 magiska punkter

Mormor läser för barnbarn.

På landets förskolor engagerar man sig i barnens läslust och läsmotivation. De här sju punkterna satt uppsatta på en förskolas anslagstavla. Listan är för bra för att inte dela vidare.

Högläsningens 7 magiska punkter

1. Ords uttal. Ords innebörd.

2.  Ett rikare ordförråd.

3. Skriftspråkets särskilda förpackning.

4. Skapa inre bilder.

5. Berättelsegrammatik.

6. Utvecklar fantasi och kreativt tänkande.

7. Övar uppmärksamhet och koncentration.