Varför minns du inte den här texten?

Pojke läser bok i båt. Istället för att läsa på skärmen.

 

Vi minns inte en text vi läst på skärm lika bra som en text vi läst i en bok. 

Forskningen menar att det kan ha att göra med den starka kopplingen mellan långtidsminne och platsminne. När vi håller i en bok kan den ge oss små fysiska kopplingar till det vi läst. Minnet registrerar tyngden, storlek, tjockleken och placeringen av texten i boken och på sidan. Den kopplingen uppstår inte när vi läser på skärm.

Därtill tillkommer en mängd distraktioner när vi är uppkopplade, som gör att fokuset lättare bryts.

Läs mer:

Torkel Klingbergs debattartikel i SvD 23/02 2019

OECD: Rapport om Students, Computers and Learning