Förbättra läsförståelsen med tryckta texter

Har det någon betydelse för din läsförståelse om du läser en tryckt eller digital text? Ja, det har det faktiskt. Flera studier visar att det är lättare att ta till sig information i fysiska böcker och tidningar snarare än deras motsvarigheter på nätet.

Let’s face it: vi lever redan i en digital värld. Den här texten läser du antingen via din smarta telefon, dator eller padda, och sannolikheten är också stor att allt ditt läsande i övrigt sker på samma icke-analoga sätt. Det vore i så fall varken märkligt eller ologiskt.

Men allt som är smidigt är inte heller optimalt. Text är visserligen text i någon mån, men det är ändå en väsentlig skillnad på att läsa exempelvis tryckta läroböcker kontra digitala versioner i skolan. Och det här är anledningen till det:

 

Långsammare läsning

Forskning från flera olika länder visar att ungdomar, i alla åldrar, tenderar att absorbera mer information när de läser på papper snarare än skärm. De kan med andra ord minnas fler delar av läsningen och sätta ihop dem för att skapa sig ett större perspektiv, vilket på så sätt ger en djupare läsförståelse. Det beror bland annat på att de i regel tar längre tid på sig att läsa texterna jämfört med skärmläsande barn.

Det är förstås en viktig insikt inom skolvärlden, men även i hemmet. Läsförståelse har nämligen inte bara en stark koppling till goda skolresultat, utan också till välmående överlag. Och för att utveckla den förståelsen så är det inte nödvändigt att vända sig till klassiska verk av Dostojevskij eller Selma Lagerlöf – all form av läsning fyller en funktion.

Det handlar inte heller om att utesluta skärmar helt, utan kanske snarare se till så att dina barn får en kombination av båda världarna. Ingen dum idé, eller hur?

 

Källor:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/tryckta-texter-ger-battre-lasforstaelse
https://hechingerreport.org/evidence-increases-for-reading-on-paper-instead-of-screens/

2020.10.22

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindningstid
Hoppa enkelt över en box
Läsglädje till över 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 29:- inkl. frakt.

Penny & Friends ger 100% häst- och läsglädje!

GIRL:IT ger 100% girl power och läsglädje!

Kickerz ger 100% fotbolls- och läsglädje!