Därför ska ni prata om böckerna

Hur bra koll har du egentligen på ditt barns läsförståelse? Ett sätt att ta reda på hur den ligger till är att läsa tillsammans.

Att förstå vad man läser är inte bara av betydelse när man slukar en god bok. En bra läsförståelse är något som kommer gagna ditt barn i många situationer. I skolans alla ämnen behöver man förstå instruktioner, och att tolka en texts budskap (inklusive det som står mellan raderna) är något som är till nytta i hela ditt barns liv. När barnet förstår vad det läser ökar också läslusten, till skillnad från barn som läser “mekaniskt” och inte reflekterar eller tar in vad man läst.

 

Lässtrategier

Elever som har ett annat modersmål än svenska tenderar att få lägre resultat i läsförståelse än sina klasskamrater med svenska som modersmål, enligt flertalet rapporter (källa: Göteborgs Universitet). Skillnaden mellan dessa elever är stora, och därför finns det skolor som arbetar extra med att kompetensutveckla lärarna att arbeta med lässtrategier. En lässtrategi är verktyg för att hjälpa läsaren att angripa en text. Att summera texten samt formulera och besvara frågor är exempel på hur en lässtrategi kan se ut.

 

Ta snacket!

Skolan gör sitt såklart, men läsning i hemmet och föräldrarnas attityd till böcker har stor inverkan på barnets läsintresse. Att läsa tillsammans är ett sätt för dig som föräldrar att få bra koll på hur läsförståelsen hos ditt barn ligger till. Vill ditt barn inte läsa högläsning med dig kan ni läsa samma bok men var för sig. Det visar också att du är engagerad, och kan stärka er relation. Ställ frågor under tiden och efter att ni har läst: låt frågorna vara vara öppna och inbjudande till reflektion. Kom ihåg att låta ditt barn prata av sig först – så du inte lägger orden i mun. Ni kan till exempel prata om karaktärer, händelser och vilken typ av genre boken tillhör.

 

Det ska börjas i tid

Har du yngre barn hemma som inte kan läsa själva ännu? Högläsning från tidig ålder tränar barnen att förstå en text, även fast de inte kan läsa själva. Det är alltså aldrig för tidigt att börja! Men inte heller för sent …

 

Källor

Göteborgs Universitet 2019, https://www.forskning.se/2019/06/12/flersprakiga-elevers-lasforstaelse-kan-utvecklas-med-lasstrategier/

 

2020.10.14

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindningstid
Hoppa enkelt över en box
Läsglädje till över 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 29:- inkl. frakt.

Penny & Friends ger 100% häst- och läsglädje!

GIRL:IT ger 100% girl power och läsglädje!

Kickerz ger 100% fotbolls- och läsglädje!