Därför är det viktigt att du som förälder motiverar till läsning

Genom att väcka och bibehålla ditt barns läslust skapar du som förälder inte bara goda förutsättningar för en lyckad skolgång.
Du lägger också grunden för ett livslångt välmående.

“Att lära sig läsa är att tända en eld, där varje stavelse är en gnista.” Så beskrev den franske dramatikern Victor Hugo läsandets betydelse redan på 1800-talet. Det är bevingade ord som känns minst lika relevanta idag. Vi lever i ett samhälle där fysiska böcker samexisterar med en minst sagt omfattande digital värld. Det är mobiler, datorer och paddor, spel och sociala medier. Skärmtid har blivit ett begrepp som föräldrar måste känna till och förhålla sig till.

Tyvärr pekar lästrenden åt fel håll. Enligt en undersökning från Statens medieråd i Sverige minskar den dagliga läsningen av tidningar och böcker för barn mellan 9 och 18 år. Sedan 2012 har siffran aldrig varit så låg som den är nu, och ju äldre dessa barn blir, desto mer sjunker den. 2012 var andelen 18-åringar som läste varje dag 27 procent. Sju år senare är den endast 11 procent. Det är en oroväckande utveckling av flera skäl.

Läsning skapar självkänsla och stresstålighet

Läsning vidgar vyer och gör världen större. Det ger också betydligt bättre förutsättningar att klara sig bra i livet. Studier visar att barn som läser regelbundet på fritiden, i mindre utsträckning ”känner sig utanför” i samhället. De litar mer på andra människor och utvecklar en större empati och förståelse för utsatta grupper. Men inte nog med det, vana läsare har högre självkänsla och en bättre förmåga att kunna hantera tuffa situationer. Samtidigt som de har mindre problem med stress och sömnsvårigheter. Det finns med andra ord många hälsoaspekter kopplade till läsning.

Professorerna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg menar att en vuxen person behöver minst 50 000 ord i det dagliga livet. Barn som börjar i lågstadiet kan i genomsnitt 7 000 ord, medan 17-åringar som varken läser eller lyssnar på texter har ett förråd som stannar vid 15 000-17 000 ord.

Läsning har, av förståeliga skäl, också en tätt samband med ungdomars skolresultat, inte bara i ämnen som språk. Tvärtom finns det studier som fastställer att även matematik och historia är områden som gynnas av ett återkommande bläddrande i böcker, tidningar samt magasin. Det bidrar också till att utveckla ens kritiska tänkande – en förmåga som inte ska underskattas i tider där “fake news” är ett vedertaget begrepp.

Läsning ger bättre skolresultat (och jobb)

Elever får genom läsning med andra ord en bättre chans att ta sig igenom såväl grundskola som gymnasieskola, men också möjligheten att nå och slutföra universitetsstudier. Vetenskapliga studier har också visat att det ökar sannolikheten att få ett bra och givande arbete.

Det visar sig således att läsning är en social hävstång, som har större betydelse än familjebakgrund när det kommer till skolresultat och framtida yrke. I dubbel bemärkelse öppnas dörrar som annars hade varit stängda. Och det handlar som sagt inte om vilken läsning som helst, utan den som genomförs för nöjes skull – i läsfåtöljen, i sängen före läggdags eller vid middagsbordet. Antingen på egen hand, eller tillsammans.

Ge dina barn en bra start i livet!

Som förälder har du därmed stora möjligheter att hjälpa ditt barn att få en bättre tillvaro, både på kortare och längre sikt. Genom att skapa förutsättningar för läsning i hemmet, är chansen betydligt större att ditt barn plockar upp en bok eller tidning på regelbunden basis. Det måste inte vara de stora klassikerna, som Dostojevskij eller Tolstoj. Det kan ännu hellre vara något kopplat till ditt barns intressen i livet.

På Stabenfeldt har vi sedan länge insett vikten av att läsning, särskilt för yngre. I över 30 år har vi gett barn glädje och motivation till läsning genom våra prenumerationsboxar – Kickerz, GIRL:IT och Penny & Friends. Allt med hjälp av deras egna stora intressen. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med tidningar och litteratur för barn. Alla våra prylar är noga utvalda och kvalitetssäkrade.

Vi är väldigt stolta över att ha bidragit till ökad läslust och läsglädje fram till idag, och ser även fram emot att göra det under lång tid framöver.

Gärna med hjälp av dig, som förälder.

Martin Ahlin
Redaktör
Stabenfeldt

Källor:
Statens medieråd, The Reading Agency, The Journal of Multidisciplinary Graduate Research.
*https://www.shsu.edu/academics/education/journal-of-multidisciplinary-graduate-research/documents/2016/WhittenJournalFinal.pdf (20191209)
https://statensmedierad.se/download/18.126747f416d00e1ba946903a/1568041620554/Ungar%20och%20medier%202019%20tillganglighetsanpassad.pdf (20191209)
https://readingagency.org.uk/about/impact/002-reading-facts-1/(20191209)

2019.12.09

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindningstid
Hoppa enkelt över en box
Läsglädje till över 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 29:- inkl. frakt.

Penny & Friends ger 100% häst- och läsglädje!

GIRL:IT ger 100% girl power och läsglädje!

Kickerz ger 100% fotbolls- och läsglädje!