Flicka räknar matematik

ABC = 123, eller?

Att läsa böcker hjälper barn att bli bättre på matte. Oväntat? Kanske, men forskningen är tydlig: Bokläsning ger ditt barn en klar fördel på matematiklektionen!

För vissa människor skapar siffror kaos. Men det behöver inte vara så, och hjälpen till att bli bättre på matematik kan gå via böckernas värld. Det anser den norska forskaren Olav Lunde som är specialiserad på matematik och matematiksvårigheter ur ett pedagogiskt perspektiv.

Olav Lunde menar att för att undvika svårigheter med matematik behöver barn stöd att utveckla en mängd olika egenskaper.

Fantasi hjälper en visualisera lösningar

Förmågan att skapa bilder i fantasin är exempelvis väsentligt för att inom matematiken kunna visualisera såväl problem som lösningar. Och att läsa själv eller få lyssna på text när någon högläser för en är rena vitamininjektionen för just den förmågan.

Fantasi-symboler på skoltavla

Foto: Chinnapong/Shutterstock

En annan grundläggande egenskap för att barn ska undvika att få problem med matematiken är förmågan att resonera och kommunicera sina tankar, visar forskningen. Inom matematiken är det väsentligt att kunna visa hur man kom fram till en lösning på ett specifikt problem, och även att själv kunna med logikens hjälp resonera sig fram till hur något fungerar och kan lösas.

Här kommer läsningen in i bilden igen. Den som regelbundet läser och pratar om vad den har läst med någon annan (exempelvis en frågvis förälder) skapar sig inte bara en god grund för läsförståelse utan får till på köpet ökad matematisk förmåga.

Beröm och bokhyllor

En annan egenskap som Olav Lunde lyfter fram är en positiv tro på sin egen förmåga. Där har föräldrar och pedagoger i barnets närhet såklart också en viktig roll genom att berömma och uppmuntra.

Några ingredienser i receptet på en framtida Einstein kanske skulle kunna vara en rejäl (och spännande!) bokhylla och en påhejande förälder?

Pojke-einstein-ide-läshjälpen

Foto: YuryImaging/Shutterstock